PermaLinks.nl©

Wat is Permalinks?
Permalinks is gebaseerd op andere diensten zoals TinyUrl.
Momenteel kunt u een lange link invoeren en krijgt u een
verkorte link terug welke makkelijk in webpagina's,
gastenboeken, fora, e-mail etc. te gebruiken is.

Het probleem:
Vaak gebeurt het dat een link verandert maar uw korte
link verwijst nog steeds naar de oude en niet bestaande
pagina. U kunt de pagina waar u de korte link heeft gebruikt
niet meer veranderen en bezoekers komen niet meer op
de door u destijds bedoelde pagina uit.

De oplossing: (lange termijn planning)
Ooit kunt u doormiddel van een wachtwoord wat u aan
uw PermaLink meegeeft deze altijd weer aanpassen zodat de
korte link die u, waar dan ook, gebruikt heeft altijd actueel blijft.
Helaas is dit nog steeds niet gerealiseerd :(

Voorwaarden:

1. Op het gebruik van onze diensten is Nederlands recht van toepassing.
Het misbruik voor spam of illegale websites etc. is niet toegestaan.
2. PermaLinks.nl behoudt zich het recht voor om links welke zij in strijd
acht met haar regels zonder audi alteram partem te verwijderen.

Terms of use:

1. Dutch law is applicable on the use of our services.
Misuse for spam or illegal websites is prohibited.
2. PermaLinks.nl reserves the right to remove links which she
deems in violation of our terms without audi alteram partem.

©2007/2012 PermaLinks.nl       Misbruik/Abuse